Manifesto

Vanuit de overtuiging dat in de toekomstige behoefte, aan fossiele brandstoffen en delfstoffen, van volgende generaties op onze planeet niet kan worden voorzien, is het overduidelijk dat er een grote verantwoordelijkheid rust op de schouders van onze generatie. Daarnaast is het opwarmen van de aarde, met alle klimaatverschuivingen en verstorende gevolgen voor de ecosystemen, een aanzwellend probleem. Het zelf herstellend vermogen van onze planeet is indrukwekkend maar we hebben de plicht op te passen dat we ons eigen existentierecht niet opheffen door roekeloos om te springen met ons thuis.

De exponentiële groei van de wereldbevolking en de zucht naar welvaart in nu nog niet welvarende werelddelen is, naast de enorme consumptiedrang in welvarende gebieden, zonder twijfel de grootste uitdaging die de mensheid in haar korte bestaan aan zal moeten gaan. Iedereen kent het gezegde ‘de jeugd heeft de toekomst’. Wij vinden het onze mede-verantwoordelijkheid dat wij de toekomst voor komende generaties niet verder belasten met vervuilende producten.

Al vanaf 2010 ontwikkelen en produceren wij daarom onze producten op puur ecologische basis. Uitgangspunt daarbij is dat de werking van de producten excellent moet zijn en dat ons totale bedrijfs- en productconcept integraal als 100% authentiek duurzaam en groen betiteld moet kunnen worden.

Deze producten voldoen natuurlijk aan de strengste OECD normen voor biologische afbreekbaarheid. Daarnaast beperkten we de verpakkingsmaterialen- en CO2 stroom met een aanzienlijke factor door de toepassing van duurzame, lichtgewicht verpakkingsconcepten en producten in hoog concentraat uitvoering. Ook recyclen wij in onze productieprocessen al ons proces- en spoelwater en produceren we met behulp van gecertificeerde 100% Nederlandse windenergie.

Door ons eigen wetenschappelijk onderzoek kunnen wij, met slimme ecologische grondstoffen, afwijkende technologieën en de toepassing van bio-tech integratie perfect werkende producten ontwikkelen. Daarbij streven we uitsluitend naar de toepassing van grondstoffen en technologieën die passen binnen de criteria van ons strenge R&D manifest. Overigens is ons uitgangspunt dat alle producten uit moeten blinken. Qua eco- footprint, veiligheid werkingsefficiency en geur- kleur- en functiebeleving.

Al onze innovaties moeten voldoen aan onderstaande 100% ECO en 100% SAFE criteria. Met trots kunnen we melden dat dit veruit het strengste duurzaamheidsmanifest is dat wij in onze markt zijn tegengekomen.

 • Alleen toepassing van ecologische grondstoffen
 • Rekening houdend met ethische vraagstukken zoals arbeidsomstandigheden, ontbossingsproblematiek etc.
 • Geen toepassing van unrenewable delfstoffen zoals aardolie of fosfor
 • Geen toepassing schadelijke stoffen als Nafta, Chloor, Fosfaat, Fosfonaat, EDTA, NTA etc. etc.
 • Geen schadelijke drijfgassen
 • Optimale biologische afbreekbaarheid, readily biodebradable
 • Geen toxische (giftige) stoffen
 • Veilig voor de mens en dier, pH-neutraal of huidmild bereik
 • Alleen natuurlijke vul- geur- en of kleurstoffen, en alleen wanneer toepassing hierom vraagt
 • Uitsluitend 100% biologische pro-biotische micro-organismen
 • Geen genetische gemanipuleerde organismen of enzymen
 • Geen agressieve zuren
 • Alleen bio-based solventen en oppervlakte actieve stoffen
 • Hoogconcentraat > gebruiksoplossing v.a. 0,1% > beperkt verpakkingsafval en transport
 • Duurzame verpakkingsconcepten met 95% afvalstroom reductie
 • Doseerconcepten met gegarandeerde verbruiksbesparing Heel graag delen we in de toekomst, met onze mede planeetbewoners, onze kinderen en nog komende generaties, een aarde die door deze uitgangspunten, hoe beperkt onze rol wellicht ook is, een stuk leefbaarder en duurzamer is geworden.

Vragen? Neem contact op!

Deze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.

Sluiten

Hygeniq professional

Professionele schoonmaakoplossingen voor de zakelijke markt. Samen zorgen we voor een schonere wereld.
100% effectief, 100% veilig en 100% ecologisch.

Voor professionals Ga naar Hygeniq Professional

Hygeniq voor consumenten

Krachtige schoonmaakmiddelen voor in en rondom je huis. Samen veranderen we de wereld voor de huidige en komende generaties.
100% effectief, 100% veilig en 100% ecologisch.